Renoveringsstart inom kort

Äntligen börjar vi komma framåt i processen att renovera Villa Skoga och komma igång med vår verksamhet inom Concept 2808. Det har gått lite mer än ett år sedan vi skrev på köpeavtalet med Upplands-Bro kommun. Efter det har vi jobbat med bygglovet vilket har krävt flera utredningar, exempelvis Antikvarisk förundersökning, Brandsskydd, Tillgänglighetsplan m.m. Nu[…]

Upplands-Bro bladet skriver om Villa Skoga

Mer positivitet kring våra planer för Villa Skoga, den här gången i Upplands-Bro Bladet. https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/de-ska-fa-villa-skoga-att-glansa/reprae!WBVrqcJPF7h1tUpPBaVkIQ/ Nu efter julhelgerna så påbörjas vår planering för renoveringen av Villa Skoga. Förhoppningsvis kan vi börja med renoveringen i början av sommaren för att sedan kunna starta verksamheten senare under hösten. Det är just nu inte bestämt vilket datum vi[…]

Markanvisningsavtalet är nu klart

Nu är äntligen markanvisningsavtalet påskrivet av både oss och Upplands-Bro kommun gällande fastigheten Villa Skoga. Det innebär att vi får möjligheten att köpa fastigheten och påbörja vår spännande resa mot att bygga en ny mötesplats i kommunen.