Nyckeln i handen! Äntligen kan Nina och Uffe börja renovera Villa Skoga – UBRO artikel

UBRO har publicerat en artikel om oss och Villa Skoga. Äntligen kommer vi igång med renoveringen, mycket finns att göra innan vi kommer igång till sommaren.

http://www.ubro.se/naringsliv/nyckeln-i-handen-a-ntligen-kan-nina-och-uffe-ba-rja-renovera-villa-skoga