Nina lämnar snart rollen som Tf Näringslivschef på Upplands-Bro Kommun

I december kommer Nina Rönnberg att lämna rollen som Tf Näringslivschef och fokusera på Concept 2808 med den planerade renoveringen av Villa Skoga. Alla tillstånd är inte klara hos de olika myndigheterna än, men vår förhoppning är att komma igång tidigt under 2019.

Läs mer om Nina och hennes tid som Tf Näringslivschef.